Jak uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia OC

Jak uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia OC

Ubezpieczenia samochodowe dzielą się na te obowiązkowe i dobrowolne. OC należy do pierwszej kategorii i musi je wykupić każdy posiadacz samochodu. Uzyskanie odszkodowania nie jest jednak sprawą prostą i łatwą.

Przede wszystkim szkodę powstałą w wyniku wypadku bądź kolizji musimy zgłosić. Zwracamy się z tym do towarzystwa ubezpieczeniowego w którym wykupione ubezpieczenie ma sprawca wypadku.

Zgłoszenie

Możemy to zrobić telefonicznie lub przez Internet wypełniając prosty formularz szkody komunikacyjnej. Aby to uczynić będziemy potrzebować danych sprawcy wypadku. Niezbędne jest imię i nazwisko, numer PESEL, numer polisy, numery rejestracyjne obu samochodów i data zdarzenia. Trzeba też opisać wszelkie okoliczności towarzyszące wypadkowi. Oznacza to, że w chwili zaistnienia wypadku musimy koniecznie spisać wszelkie dane osoby współuczestniczącej. Sytuacja się komplikuje, kiedy sprawca wypadku nie chcę uznać swojej winy lub wręcz oskarża nas o spowodowanie kolizji. Wtedy konieczne jest wezwanie policji, która ustali wszelkie okoliczności.

Wycena

Po zgłoszeniu skontaktuje się z nami przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej, który ma obowiązek obejrzeć samochód i wycenić zakres koniecznych napraw. To na podstawie jego dokumentacji i oceny firma ubezpieczeniowa zadecyduje w jakiej wysokości zostanie nam przyznane odszkodowanie. Dlatego bardzo ważne jest zwrócenie uwagi pracownika ubezpieczyciela na wszelkie szkody jakie zostały spowodowane w wyniku zdarzenia. Co ważne do czasu wizyty rzeczoznawcy nie powinniśmy dokonywać żadnych napraw we własnym zakresie. Firma ubezpieczeniowa zobowiązana jest następnie przedstawić ci kosztorys napraw i swoje wyliczenia w tym zakresie. O tym jak zostanie rozliczona naprawa decydujemy my sami. Możemy wybrać wariant kosztorysowy w którym otrzymamy ustaloną sumę na konto i sami musimy zająć się naprawą samochodu lub też rozliczenie bezgotówkowe. W tym drugim przypadku ubezpieczyciel wraz z nami wybiera warsztat w którym zostanie naprawiony nasz samochód i to z firma ubezpieczeniową a nie z nami rozlicza się właściciel warsztatu w zakresie kosztów naprawy.

Więcej informacji uzyskasz na stronie http://www.mtu24.pl/

Dodaj komentarz