Jak obliczyć samodzielnie składkę OC

Jak obliczyć samodzielnie składkę OC

Jak obliczyć samodzielnie składkę OCKiedyś, aby dowiedzieć się ile przyjdzie nam zapłacić za obowiązkowe ubezpieczenie, musieliśmy udać się do odpowiedniego agenta ubezpieczeniowego. Współcześnie wystarczy kalkulator OC i AC, aby samodzielnie wyliczyć wysokość swoje składki.

Jak skorzystać z kalkulatora OC i AC?

Kalkulator OC i AC znajdziemy praktycznie na każdej stronie towarzystwa ubezpieczeniowego i na stronach internetowych związanych z tą procedurą. Aby z niego skorzystać, wystarczy przygotować dokumenty osobiste oraz papiery związane z pojazdem, który będzie przedmiotem ubezpieczenia. Jeśli chodzi o informacje dotyczące samochodu, niezbędny będzie przebieg oraz pojemność silnika pojazdu. Im większy przebiega ma samochód, tym z wyższą składką musimy się liczyć. Wynika to z faktu, że takie pojazdy, ubezpieczyciel uznaję za bardziej zawodne i mniej sprawne. To oczywiście uprawnia do wysnucia wniosku, że są też bardziej narażone na wypadki drogowe. Ta sama logika, a raczej statystyka, obowiązuję przy pojemności silnika. Pojazdy, które mogą rozwijać większą prędkość, częściej są bohaterami wypadków, a uszkodzenia, które w takich sytuacjach powstają, są rozleglejsze niż przy zderzeniach, w których nie doszło do przekroczenia dozwolonej prędkości.

W przypadku dokumentów osobistych ważna jest data urodzenia, uzyskania prawa jazdy oraz adres zameldowania i stan cywilny właściciela pojazdu. Im młodszy jest kierowca, tym wyższą składkę będzie zmuszony zapłacić. To samo tyczy się, czasu posiadania prawa jazdy. Im jest on krótszy, tym większa jest składka OC. Wynika to znowu ze statystyk. Kierowcy młodzi, niedoświadczeni, popełniają najwięcej wykroczeń i najczęściej powodują wypadki. Wyższą składkę muszą też zapłacić ci, którzy mieszkają w gęsto zaludnionych miastach. Tam bowiem dochodzi do większości kolizji drogowych. Bardziej obciążone są też osoby, które nie pozostają w związku małżeńskim i nie posiadają dzieci. Statystycznie bowiem ich jazda jest bardziej ryzykowna i pozwalają one sobie na rozwijanie większych prędkości, niż ludzie, którzy wiozą samochodem dziecko.

Dodaj komentarz