Co musimy wiedzieć o OC?

Co musimy wiedzieć o OC?

Ubezpieczenie OC jest w Polsce obowiązkowe i każdy właściciel pojazdu zmechanizowanego musi mieć wykupione i ważne ubezpieczenie. Nie wszyscy jednak wiedzą jak działa w praktyce OC komunikacyjne.

Czym jest ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, w skrócie ubezpieczenie OC, to rodzaj ubezpieczenia majątkowego. Składka, która jest przez nas płacona, zabezpiecza nas oraz kierowcę, który uczestniczy w wypadku. My nie będziemy musieli płacić za szkody z własnej kieszeni, a osoba poszkodowana w wypadku ma pewność, że nie zostanie bez pomocy i otrzyma stosowne odszkodowanie za zniszczenie pojazdu. W przypadku wystąpienia szkody, to zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie ekonomiczne skutki szkód w życiu, zdrowiu lub mieniu poszkodowanego i sam wypłaca odszkodowanie z funduszu tworzonego ze składek. Ubezpieczenie OC obejmuje także osoby, za które ponosimy prawną odpowiedzialność.

Samo ubezpieczenie jest przypisane do pojazdu nie do właściciela

Musi posiadać je każdy, kto ma zarejestrowany pojazd zmechanizowany. Są to nie tylko samochody, ale też motory, ciągniki i inne pojazdy. Brak ważnego ubezpieczenia oznacza karę. Te za brak OC nakłada i egzekwuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wysokość opłat jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku, więc im wyższa płaca minimalna, tym wyższe kary.

Niektórym osobom wydaję się czasami, że kiedy nie korzystają z samochodu, to nie są zobowiązani do płacenia składki. Jest to nieprawda. Urzędu nie interesuje to, czy nasz pojazd jest użytkowany intensywnie, czy też stoi przez cały czas w garażu. Jeśli został zarejestrowany, musi być wykupione odszkodowanie.

Musimy mieć też świadomość, że ubezpieczenie musi opierać się na prawdziwych danych. Często klienci starają się oszukać towarzystwo ubezpieczeniowe, podając dane, które spowodują, że stawka składki którą muszą zapłacić, będzie niższa niż powinna być w rzeczywistości. Jest to jednak działanie bardzo krótkowzroczne. W przypadku zaistnienia zdarzenia, towarzystwo ubezpieczeniowe dokładnie sprawdzi wszelkie dane pojazdu i właściciela.

Więcej na https://www.mtu24.pl/ubezpieczenia-komunikacyjne/

Dodaj komentarz