Wigilia

Jak pokazuje praktyka – mała cena, duży problem.

Wigilia

Rozmawiając o świętach Bożego Narodzenia nie możemy pominąć Wigilii. To wyjątkowy wieczór spędzany w gronie rodziny. Wigilijnej wieczerzy nikt nie powinien spędzać sam.

Jak na przestrzeni wieków kształtowała się tradycja wieczerzy wigilijnej? Co z dawnych zwyczajów zachowało się do dzisiaj?

Dniem, który w tradycji kościołów chrześcijańskich poprzedza Boże Narodzenie jest właśnie wigilia

Dzień ten jednocześnie kończy czas oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa na świat, czyli okres adwentu. Rankiem 24 grudnia w świątyniach odprawiana jest ostatnia msza roratnia. Wieczorem w polskich kościołach nie odprawia się już żadnej mszy świętej, gdyż wszyscy gromadzą się na wigilijnej wieczerzy. Wielu badaczy upatruje początków wigilii, czyli czuwania, w obchodzonych w starożytnym Rzymie Saturnaliach.

W polskiej tradycji oraz w kościołach, które korzystają z kalendarza gregoriańskiego wigilia przypada na 24 dzień grudnia. W kościele grekokatolickim oraz prawosławnym, które nadal sprawują liturgię zgodnie z kalendarzem juliańskim wigilia obchodzona jest 6 stycznia. Wierni kościoła katolickiego obrządku ormiańskiego zasiadają do wieczerzy wigilijnej 5 stycznia.

W Polsce na wieczerzę wigilijną podawane są tradycyjnie potrawy postne

Do stołu staramy się zasiąść w chwili, kiedy na niebie ukaże się pierwsza gwiazdka. Zanim zaczniemy składać sobie życzenia dzieląc się opłatkiem, zanim zasiądziemy do stołu, powinniśmy się wspólnie pomodlić. W rodzinach osób wierzących odczytywany jest także fragment ewangelii świętego Łukasza o narodzinach Chrystusa. W wielu domach odmawia się również modlitwę za zmarłych. Stół nakrywa się białym obrusem, a pod nim wkłada garść sianka. Pamiętamy także o ustawieniu dodatkowego nakrycia dla niespodziewanego gościa. W wielu domach tradycją jest także uczestnictwo w odprawianej o północy mszy świętej zwanej pasterką.

Zwyczaj obchodzenia wigilii Bożego Narodzenia utarł się w VII wieku. Wiele zwyczajów związanych z tym dniem jest nadal żywych: sianko pod obrusem, 12 potraw na stole, dodatkowe nakrycie.

Dodaj komentarz