Kredyt gotówkowy na domowe inwestycje

Kredyt gotówkowy na domowe inwestycje

Kredyt gotówkowy na domowe inwestycje

Remont lub modernizacja mieszkania, wymiana dachu, stolarki okiennej bądź okien, zakup stylowych mebli do salonu – to tylko niektóre inwestycje, w których konieczny jest odpowiedni zasób gotówki.

Dla wielu osób największą przeszkodą w zakresie realizacji domowych inwestycji jest bariera finansowa – warto jednak pamiętać, że istnieje kredyt gotówkowy, który można przeznaczyć na dowolny cel.

Kto może ubiegać się o kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy może otrzymać każdy, kto posiada udokumentowane dochody. Wiele osób wychodzi z założenia, że przedmiotowy produkt finansowy adresowany jest przede wszystkim dla osób uzyskujących dochody z tytułu umowy o pracę, rzeczywistość weryfikuje jednak to stwierdzenie – kredyt gotówkowy mogą otrzymać także renciści, emeryci, osoby prowadzące działalność gospodarczą, prowadzą gospodarstwo rolne lub uzyskują dochody z tytułu najmu.

Należy jednak pamiętać, że w każdym przypadku bank może wymagać innych dokumentów potwierdzających uzyskiwane dochody

Jak nietrudno zauważyć, najmniejszy problem mają w tym przypadku osoby pobierające świadczenia emerytalno-rentowe, w których przypadku wystarczy przedłożenie w banku decyzji ZUS lub aktualnego odcinka, potwierdzającego pobieranie określonego świadczenia.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą bank może zażądać przedłożenia zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu z płatnościami, natomiast rolnicy zobligowani są do okazania się dokumentami potwierdzającymi wpływy.

Kredytobiorcy, którzy uzyskują dochody z tytułu umowy o pracę powinni uwzględnić konieczność przedłożenia zaświadczenia z zakładu pracy o dochodach uzyskanych w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Pozornie wydawać się może, że kredyt gotówkowy wymaga wiele wysiłku i gromadzenia niezbędnych dokumentów, warto jednak wiedzieć, że w przypadku niższych kwot pożyczki baki często ograniczają się do oświadczenia o dochodach, z jednoczesną możliwością weryfikacji przedstawionych przez potencjalnego kredytobiorcę informacji.

Pozytywna weryfikacja zdolności kredytowej jest równoznaczna z uzyskaniem kredytu, który jest przelewany na wskazane przez kredytobiorcę konto bankowe lub wypłacany bezpośrednio w oddziale banku.

Dodaj komentarz