Do czego służy manometr?

Od czego może zależeć decyzja o typie zabiegów?

Do czego służy manometr?Jedną z najczęściej mierzonych wielkości fizycznych jest ciśnienie. Do mierzenia ciśnienia wykorzystuje się bardzo różne urządzenia. Jednym z nich jest manometr. W odróżnieniu od barometru, który służy do mierzenia ciśnienia atmosferycznego, manometr to urządzenie, którym można zmierzyć ciśnienie gazów i cieczy. Stąd też najczęściej manometry znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu.

Rodzaje manometrów

Wśród manometrów można wyróżnić między innymi manometry sprężynowe. Przykładem takiego manometru są rurki Bourdona. Mogą one mierzyć ciśnienie w bardzo różnym zakresie, zależy to od tego pod jakim kątem rurki mogą się wyginać. W przypadku rurek, które wyginają się maksymalnie pod kątem dwustu pięćdziesięciu stopni można zmierzyć ciśnienie, którego wartość nie przekracza 60 barów. W przypadku, kiedy wartość ciśnienia przekracza 60 barów na rurki zakłada się kilka spiralnych cewek. Wśród manometrów opartych na rurkach Bourdona wyróżnić można manometry wyposażone w dźwigniowe urządzenia stykowe, manometry odporne na wstrząsy, w których rurki napełnione są gliceryną oraz precyzyjne manometry kontrolne. Wśród rodzajów manometrów wyróżnić można także:

  • różnicowe;
  • membranowe – znane także pod nazwą manometrów przeponowych;
  • puszkowe.

Specjalnym rodzajem manometrów są te, które służą do pomiarów ciśnienia absolutnego. Stosuje się tam, gdzie pomiar nie może mieć związku z wahaniami ciśnienia atmosferycznego. Specyficznym rodzajem manometrów są przetworniki ciśnienia.

Gdzie mają zastosowanie manometry?

Dziedzin przemysłu, w których pomiar ciśnienia jest niezbędny jest bardzo wiele. Z manometrami mają do czynienia pracownicy zakładów gazowniczych, ciepłowniczych i elektrociepłowni. Są używane także w przemyśle rolniczym, w zakładach wodno-kanalizacyjnych, wykorzystuje je także przemysł spożywczy.

Jednym z najpowszechniej wykorzystywanych urządzeń pomiarowych w różnych gałęziach przemysłu jest służący do pomiaru ciśnienia cieczy i gazów manometr. Jest niezbędny w urządzeniach hydraulicznych i pneumatycznych.

Dodaj komentarz