Rodzaje lokat

Rodzaje lokat

Lokaty to coraz bardziej popularny sposób na oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy. Nie tylko dają praktyczną pewność zarobku, ale też są bezpieczne w porównaniu na przykład do funduszy inwestycyjnych.

Na rynku usług bankowych możemy znaleźć różne lokaty i tylko od nas zależy, którą z nich wybierzemy. Najczęściej spotykane są oczywiście lokaty terminowe. To rodzaj lokat, które występują ze zmiennym lub stałym oprocentowaniem i polegają na wpłaceniu do banku określonej sumy pieniędzy na ustalony z bankiem czas. Okres trwania lokaty może być miesięczny, trzymiesięczny, a nawet kilkuletni. Rzadko jednak spotyka się lokaty, które trwają dłużej niż trzy lata. Po zakończeniu lokaty klient banku otrzymuje swój wkład, powiększony o zyski, które wypracowało oprocentowanie. Nieco inaczej działa lokata progresywna. Tutaj oprocentowanie rośnie wraz z czasem trwania lokaty. Z kolei automatyczna lokata jest zakładana samodzielnie przez bank, gdy środki na koncie klienta przekroczą ustalone saldo.

Ciekawą formułą są lokaty negocjowane. Kierowane są one do zamożniejszych klientów, którzy chcą zainwestować na lokacie oszczędności powyżej kilkuset tysięcy złotych. W takim przypadku bank może zaproponować nam indywidualnie negocjowanie oprocentowania, które będzie oczywiście nieco wyższe od tego standardowego, dostępnego na rynku dla wszystkich klientów. Z kolei lokata jednodniowa, to rozwiązanie, które w teorii nie przynosi nam pokaźnych zysków, ale jeśli tworzona jest na bazie dużego kapitału i codziennie odnawiana, to może być w perspektywie bardzo zyskownym i korzystnym dla klienta rozwiązaniem. Jej zaletą jest fakt, że unikamy tutaj opłaty związanej z podatkiem Belki, która jest ustalona na poziomie dziewiętnastu procent. Dodatkowo nie ponosimy tak poważnych konsekwencji zerwania lokaty, jak w przypadku lokat terminowych. Jeśli bowiem wypłacimy nasze pieniądze, to strata będzie związana z oprocentowaniem jednodniowym, które ma charakter mocno symboliczny. Dodatkowo przy dużym kapitale początkowym, możemy w ten sposób zagwarantować sobie comiesięczny zysk.

Dodaj komentarz