Zakład kosmetyczny a spółka cywilna

Zakład kosmetyczny a spółka cywilna

Aby możliwe było założenie spółki cywilnej to do tego celu muszą wykazać chęć przynajmniej dwie osoby prawne albo fizyczne. Sama spółka nie podlega rejestracji w KRS, ale jej wspólnicy, jeżeli są osobami fizycznymi – podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Co zrobić?

Aby założyć spółkę, od wspólników nie jest wymagany kapitał. Za zobowiązania odpowiadają wspólnym majątkiem. Spółkę cywilną, tak jak jednoosobową działalność gospodarczą, zakłada się poprzez wypełnienie i złożenie wniosku CEIDG-1. Musi to zrobić każdy wspólnik. Każdy z nich może złożyć wniosek w wybrany przez siebie sposób (osobiście, pocztą, przez Internet).Spółka cywilna powstaje poprzez zawarcie umowy pomiędzy wspólnikami. Możliwe są one do sporządzenia w sposób pisemny, a ewentualne zmiany muszą być dokonywane za pomocą aneksów. Umowa powinna zawierać następujące elementy: informacje o wspólnikach; datę zawarcia umowy; informację o okresie funkcjonowania spółki, w tym o sposobie jej reprezentacji; informację o celu gospodarczym, który spółka ma realizować; informację o sposobie osiągnięcia wyznaczonych celów; informację o zakresie działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności; informację o wielkości wkładów własnych; informację o sposobie podziału zysków; informację o ustalonym roku obrotowym. Jeżeli wspólnicy prowadzą działalność w ramach spółki prawa handlowego, muszą dokonać odpowiedniej wzmianki o spółce handlowej w ewidencji działalności gospodarczej lub KRS. Trzymając się pewnych zasad podczas dokonywania wyboru będziemy mogli cieszyć się z podjętej przez nas decyzji.

Dobry wybór

Usługi kosmetyczne cieszą się coraz to większym powodzeniem na rynku. Nic, więc dziwnego, że próbujemy znaleźć na ten temat jak najwięcej informacji, co bez wątpienia z korzyścią wpłynie na naszą satysfakcję ze świadczonych usług. Szukasz dobrego i sprawdzonego salonu kosmetycznego, w którym zostaną Ci zaoferowane usługi na najwyższym poziomie? Jeżeli tak to spróbuj poszukać informacji w temacie na łamach wielu stron internetowych. Możesz być pewien, że takowy wybór okaże się dla Ciebie prawdziwym strzałem w dziesiątkę.

Dodaj komentarz