Trudne zarządzanie

Trudne zarządzanie

Zarządzanie tylko z pozoru może wydawać się łatwe. Ale w praktyce wygląda ono zupełnie inaczej. W każdym przypadku, kiedy ma się czymś zarządzać, trzeba się liczyć z tym, że ciąży na nas duża odpowiedzialność. Bo zarządzanie w każdy przypadku wiążę się z wydawaniem konkretnych decyzji, które mają bardzo realne konsekwencje. Celem zarządzania jest to, żeby jego efekty przynosiły korzyści, a nie zawsze tak się dzieje. Czy takie zarządzanie ma na celu zarządzanie wydatkami służbowymi czy planami produkcyjnymi zawsze pociąga za sobą określone skutki. Przy panowaniu takich strategii zazwyczaj brane są pod uwagę konkretne efekty, jakie dane czynności mają przynieść. Kiedy się zarządza, bardzo często przewiduje się też sytuacje, kiedy planowana akcja czy działanie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.

 

Wtedy łatwiej jest odnaleźć się w zastanej sytuacji. I osobie, która określone decyzje wydała, i tym, którzy mieli dopilnować ich realizacji. Często zdarza się tak, że zarządzanie jest nieskuteczne. W wielu przypadkach wynika to ze złych decyzji, a niekiedy z tego, że skutki konkretnych decyzji okazały się zgoła inne niż przewidywano. Oczywiście jeśli zarządzanie powierza się odpowiedzialnym i doświadczonym osobistym, to zdarzają się one rzadziej niż kiedy zarządzanie flotą samochodową czy innymi aspektami powierza się osobie, która takiego doświadczenia nie ma lub posiada je w bardzo ograniczonej wersji. Takie stanowiska zwykle obsadza się osobami z dużym doświadczeniem zawodowym, bo od ich decyzji w dużej mierze zależy funkcjonowanie wielu filarów danej firmy. Nie można więc liczyć na to, że osoba bez doświadczenia, będzie umiała dobrze wywiązywać się z powierzonych jej obowiązków. I nawet jeśli będzie miała chęci i będzie się starała, to nie zawsze musi jej się to udać. W przypadku każdej pracy ważne jest doświadczenie. I czy będzie to wsparcie sprzedaży, czy zarządzanie wydatkami, to z każdym poradzi sobie lepiej ten pracownik, który ma na tym polu doświadczenie. Dlatego właśnie w każdej firmie dba się o takich pracowników.

Dodaj komentarz