Skup oleju – ceny

Skup oleju – ceny

Skupy oleju są takimi miejscami, gdzie gromadzi się zużyty olej spożywczy i silnikowy. Na pewno nie są to punkty, które odwiedza każdy użytkownik samochodu, czy każdy, kto w domu intensywnie smaży frytki. Klientami takich skupów są zazwyczaj takie osoby, które zgromadzą dość pokaźne ilość oleju silnikowego i garmażeryjnego. Dla nich skup oleju jest miejscem, z którym współpracują one na stałe. Bo w ramach obowiązujących przepisów muszą one okazywać się dokumentami, które potwierdzają to, co zrobili oni ze zużytym olejem spożywczym i silnikowym. W razie braku takiego potwierdzenia mogą spodziewać się kar finansowych. Dlatego właśnie osoby takie nawiązują współpracę ze skupami oleju.

 

 

W ramach takich umów ustalają oni terminy, w jakich będzie następował odbiór zużytego oleju. Bo takie rozwiązania są korzystniejsze niż gdyby trzeba było zużyty olej odwozić we własnym zakresie na skup oleju. Jeśli odbiór zużytego oleju ma odbywać się w danym dniu, to tak zwykle się dzieje. Na takie gromadzenie określone punkty mają zróżnicowany czas, bo jedne z nich są w stanie zgromadzić pokaźne ilości zużytego oleju już w ciągu miesiąca, a inne potrzebują na to kilku miesięcy. Dlatego odbiór oleju następuje według zapotrzebowania. Czasem częściej, a winnych przypadkach rzadziej. Kiedy zaistnieje taka sytuacja, że zgromadzona ilość oleju będzie duża jeszcze przed czasem zbiórki planowanej, to można powiadomić o takie potrzebie skup oleju i być może, jeśli będzie on organizował zbiórkę w okolicy, to da radę podesłać samochód i w jedno dodatkowe miejsce. Niekiedy osoby organizujące takie zbiórki same kontaktują się z wybranymi punktami w innych terminach niż te ustalone, bo czasem mogą one zabrać zgromadzony olej przed zwyczajowym czasem. Takie sytuacje mają miejsce zwykle wtedy, kiedy podczas zbiórki nie uda się zgromadzić takiej ilości, jak niezbędna jest do wypełnienia całego pojemnika na samochodzie, który do zbiórki oleju został przeznaczony. W wielu przypadkach daje się go uzupełnić i wraca on na skup z pełnym zbiornikiem.

Dodaj komentarz