Ruchome szopki w Polsce

Ruchome szopki w Polsce

Kłaniający się Świętej Rodzinie Trzej Królowie, grający na skrzypkach pasterze – ruchome szopki wzbudzają zachwyt nie tylko w dzieciach. Gdzie można zobaczyć te najpiękniejsze?

Historia szopek

Tradycja budowy szopek sięga XIII wieku. Inscenizacje narodzin Jezusa jako pierwszy pokazał święty Franciszek z Asyżu w grocie położonej nieopodal włoskiej wioski Greccio. Od tego czasu w klasztorach i kościołach zaczęto ustawiać żłóbek z figurami Świętej Rodziny, pasterzy, wołu, owiec. Szopki ruchome pojawiły się później, mniej więcej w XIX wieku.

Ruchoma szopka w Wambierzycach

Jest najstarszą ruchomą szopką na terenie Polski. Znajduje się przy bazylice Matki Bożej Królowej rodzin. Została zbudowana przez miejscowego zegarmistrza i jego syna: Longina i Hermanna Wittigów. Prace nad szopką rozpoczął Longin Wittigów około roku 1850, po jego śmierci w 1895 roku kontynuował je jego syn. Szopka składa się z około 800 figurek, 300 jest ruchomych. Wszystkie są prawdziwym dziełem sztuki. Szopkę można podziwiać przez cały rok. Zwiedzanie jest płatne.

Szopki krakowskie

Za jedną z najpiękniejszych uważana jest szopka w kościele ojców kapucynów. Dla żłóbka tłem jest krakowska Brama Floriańska. Przed Świętą Rodziną przesuwają się polscy królowie, górale i oczywiście krakowiacy. Kolejną ruchomą szopkę można podziwiać w krakowskim kościele ojców bernardynów. Jest to jedna z najstarszych i największych ruchomych szopek w Krakowie. Figurek jest w niej mnóstwo, niektóre z nich są bardzo stare. Ale każdego roku do szopki trafiają nowe figurki przywożone przez zakonników z targów w Rzymie.

Bardo

Miasteczko Bardo położone jest w odległości około 30 kilometrów od Wambierzyc. Ruchomą szopkę można podziwiać w klasztorze ojców redemptorystów. Spośród wymienionych przez nas szopek jest najmłodsza, została zbudowana przez zakonników w latach 70. XX wieku.

Przed Bożym Narodzeniem we wszystkich polskich kościołach ustawiane są szopki. Nie wszystkie z nich są ruchome. Ale to właśnie te ruchome wzbudzają największy zachwyt zarówno u dzieci jak i u dorosłych.

Dodaj komentarz