Odbiór zużytego oleju – terminy

Odbiór zużytego oleju – terminy

Nie każdy wie o tym, że zużyty olej spożywczy i przepalony olej silnikowy można jeszcze wykorzysta. Ten pierwszy zazwyczaj wykorzystuje się o produkcji biopaliwa, a ten drugi bywa wykorzystywany do zabezpieczania drzewa lub do produkcji mas, jakie używane są do budowania dróg. Oczywiście taki olej skupuje się wtedy w ilościach hurtowych, bo inaczej byłoby to nieopłacalne i trudne do zorganizowania. Skup oleju, bo tak się takie miejsca nazywają zajmuje się gromadzeniem użytego oleju i jego dostarczaniem tam, gdzie jest on dalej przerabiany. Skupowanie oleju najczęściej odbywa się tak, że organizowane są specjalne wyjazdy, podczas których taki olej jest zbierany.

 

Dlatego każdy taki skup posiada samochody, które umożliwiają zbieranie zużytego oleju. Inne jeżdżą po zużyty olej spożywcza, a inne po ten silnikowy. Odbiór zużytego oleju odbywa się zazwyczaj w określonych terminach, bo punkty, które olej gromadzą zwykle są w stanie oszacować, ile czasu potrzebują na to, żeby określoną ilość oleju uzbierać. Kiedy taki dzień nadchodzi, samochód ze skupu oleju jedzie we wskazane miejsca i odbiera olej, który został tam zgromadzony. Oczywiście niekiedy zdarza się i tak, że samochód należący do skupu oleju pojawia się w innym terminie. Takie sytuacje zdarzają się wtedy, kiedy jest akurat w okolicy, nie ma jeszcze pełnego zbiornika i odbiór zużytego oleju przed terminem pozwoli mu pojechać na skup pełnym samochodem. Tym, którzy oddają taki olej na skup nie robi to większej różnicy. Ceny takiego zużytego oleju są małe, bo to zaledwie kilkadziesiąt gorszy za litr. Rzadko się więc zdarza, żeby skup oleju odwiedzały osoby prywatne. Choć jeśli ktoś ma takie życzenie, to oczywiście można. Nie ma ku temu przeciwwskazań. Najczęściej jednak jest tak, że ludzie zużyty olej silnikowy zostawią w warsztatach mechanicznych, gdzie taki jest zbierany. A olej spożywczy dostarczany jest na skupy tylko przez punkty gastronomiczne, które zużywają go w dużych ilościach. Osoby prywatne zużytego oleju spożywczego na skupy nie dostarczają.

Dodaj komentarz