Jak założyć spółkę?

Jak założyć spółkę?

W ostatnim czasie niczym przysłowiowe grzyby po deszczu powstają kolejne spółki cywilne.

Pozornie wydawać się może, że założenie spółki to zadanie proste, które można wykonać bardzo szybko, rzeczywistość dowodzi jednak, że działanie to wymaga uwzględnienia wielu alternatywnych kwestii.

Zakładanie spółki w praktyce

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka kapitałowa, która może zostać założona przez jednego lub kilku wspólników. Warto pamiętać, że wspólnikami mogą być w tym przypadku zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, czyli inne spółki kapitałowe. Nie ma jednak możliwości założenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Każda spółka stanowi podmiot prawny, co oznacza możliwość korzystania z praw oraz dokonywania czynności prawnych, a także konieczność respektowania wynikających z przepisów obowiązków.
Pierwszym krokiem, który umożliwia założenie spółki, jest spisanie umowy spółki lub aktu założycielskiego w przypadku. Dokument ten powinien uwzględnić najważniejsze dane, czyli nazwę i siedzibę spółki, podmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, informację, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział, liczbę oraz wartość nominalną udziałów należących do poszczególnych wspólników, a także czas trwania spółki, o ile został oznaczony.
Należy pamiętać, że rejestracja spółki wiąże się z koniecznością wizyty w kancelarii notarialnej, celem uwierzytelnienia umowy spółki lub aktu założycielskiego.

Co musi wiedzieć przedsiębiorca?

Zakładanie spółek obejmuje także działania związane z powołaniem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej – jeśli istnieje taki wymóg ustawowy. Konieczny jest także wpis do rejestru sądowego.
Wśród zadań obejmujących przedmiotowe zakładanie spółki, znajduje się także rejestracja podmiotu w urzędzie skarbowym oraz ZUS-ie. Warto jednak podkreślić, że dokonując rejestracji w Sądzie Gospodarczym, automatycznie następuje rejestracja spółki w urzędzie skarbowym oraz ZUS-ie.
Ostatnim krokiem jest założenie rachunku bankowego spółki oraz podpisanie umowy z podmiotem, który będzie prowadził księgowość spółki. Istnieje oczywiście możliwość zatrudnienia własnego księgowego – w tej sytuacji księgowość prowadzona jest bezpośrednio w spółce.

Dodaj komentarz