Garść informacji o ubezpieczeniu szyb samochodowych

Garść informacji o ubezpieczeniu szyb samochodowych

Naprawa lub wymiana uszkodzonej szyby samochodowej z reguły oznacza duże wydatki. Właściciele samochodów powinni pamiętać, że mogą tych kosztów uniknąć. W ofercie większości towarzystw ubezpieczeniowych, które działają w naszym kraju jest bowiem ubezpieczenie szyb. Niektóre z nich traktują te polisy jako dodatek do obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W takich przypadkach cena polisy jest naprawdę bardzo korzystna.

Jakie szyby obejmie ochrona?

Decydując się na ubezpieczenie szyb samochodowych, kierowcy powinni wiedzieć, że ochroną nie zostaną objęte wszystkie szyby. Towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo zgodnie obejmują ochroną wyłącznie szybę przednią, szyby boczne oraz szybę tylną. Nie ma możliwości objęcia ochroną dachu panoramicznego, szyberdachu oraz takich elementów szklanych, jak na przykład lusterka. Właściciel pojazdu, który chce, aby ewentualne szkody tych elementów zostały pokryte przez towarzystwo ubezpieczeniowe, powinien wykupić ubezpieczenie Autocasco. Należy też pamiętać o tym, że w przypadku konieczności wymiany ubezpieczonej szyby na nową, nigdy nie będzie to wymiana na szybę oryginalną. Oryginalna szyba zostanie zastąpiona zamiennikiem. Wymiana szyby na oryginalną jest możliwa tylko w jednym przypadku: gdy na rynku nie ma zamiennika.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

W większości towarzystw ubezpieczeniowych ubezpieczenie szyb działa tylko na terenie Polski. W niektórych tylko towarzystwach można wykupić polisę, która gwarantuje zwrot kosztów związanych z naprawą lub wymianą uszkodzonej szyby za granicą. Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują także wyłączenie odpowiedzialności. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo nie wypłacić odszkodowania w sytuacji, gdy szkoda powstała na skutek rażącego niedbalstwa właściciela samochodu. Na odszkodowanie nie można liczyć także, gdy szkoda powstała na skutek wad fabrycznych lub niewłaściwej naprawy samochodu. Z pełnym katalogiem wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela warto zapoznać się jeszcze przed podpisaniem umowy.

Więcej na https://www.mtu24.pl/ubezpieczenia-komunikacyjne/ubezpieczenie-szyb/

Dodaj komentarz