Gabinet kosmetyczny

Gabinet kosmetyczny

Podczas zakładania gabinetu kosmetycznego bardzo ważne staje się trzymanie kilku zasad. Składając formularz przez Internet, wymagany jest podpis elektroniczny. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej. Znajduje się także w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki. Składając wniosek osobiście, kosmetyczka zanosi go do dowolnego urzędu miasta lub gminy. Może to zrobić także z pomocą poczty, listem poleconym. Wówczas urząd przekształca wniosek papierowy na wersję elektroniczną i przesyła do CEIDG. Niezależnie od formy złożenia formularza, czynność ta jest bezpłatna.

Wniosek = rejestr

Należy pamiętać, że konsekwencją wypełnienia wniosku jest zgłoszenie działalności gospodarczej do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), do urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo nie należy zapomnieć o tym, że przedsiębiorca zostaje także wpisany do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) w ramach Głównego Urzędu Statystycznego. Co za tym idzie, złożenie wniosku CEIDG-1 jest równoznaczne z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Jeżeli jednak podatnik nie chce płacić ZUS przed faktycznym rozpoczęciem działalności, powinien zwrócić uwagę na datę, którą wpisuje w formularzu (można wpisać późniejszą, niż dzień składania samego formularza). Mimo faktu, że CEIDG informuje ZUS o powstaniu firmy, podatnik musi zgłosić siebie, jako ubezpieczonego. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej 7 dni od założenia firmy.

Konsekwencje różnych wyborów

Założenie gabinetu kosmetycznego nie jest wcale prostym zadaniem, ale mając na uwadze korzyści wynikające z jego prowadzenia możemy być pewni, że dokonaliśmy w pełni słusznego wyboru. Gabinet kosmetyczny to jedno z tych miejsc, które pozwala nam się w pełni rozluźnić. Atmosfera panująca w tym miejscu ma naprawdę duże znaczenie. Zdecydowanie warto zdawać sobie sprawę z tego typu faktu.

Dodaj komentarz