Dlaczego w bożonarodzeniowej szopce jest osioł i wół?

Kosmetyka uśmiechu

Dlaczego w bożonarodzeniowej szopce jest osioł i wół?

Pasterka, kolędy, szopka: to symbole Bożego Narodzenia. W szopce obok Świętej Rodziny zawsze ustawiane są figury wołu i osła, czasem stoją także kozy i baranki. Dlaczego?

Czy rzeczywiście, wokół żłóbka stały zwierzęta nie wiadomo. Jesteśmy przekonani, że tak właśnie było, gdyż w Ewangelii wspomniane jest, że Maryja położyła Jezusa w żłobie, czyli w miejscu, w którym mogły znajdować się zwierzęta. Znacznie bardziej prawdopodobne jest, że Jezus narodził się w grocie, jaskinie bowiem służyły jako miejsce schronienia.

Dlaczego przy szopce ustawiany jest wół i osioł?

Ewangelia o ty nie wspomina. Obecność tych zwierząt jest jednak nawiązaniem do proroctwa Izajasza zapisanego w Starym Testamencie: „wół rozpoznaje swego pana i osioł żłób swego właściciela”. Zdanie Grzegorza Wielkiego, Ojca Kościoła, czyste zwierze ofiarne wół jest symbolem ludu żydowskiego. Rytualnie nieczysty osioł jest symbolem pogan, którym Chrystus przyniósł zbawienie. Inni obecność wołu i osła interpretują w inny sposób. Jedno z tych zwierząt jest symbolem ludzi, którzy odrzucili Jezusa Chrystusa, drugie symbolem tych, którzy go odrzucili. Apokryficzna Ewangelia Pseudo-Łukasza opisuje jak wół i osioł oddają pokłon Dzieciątku Jezus.

Za czasów Jezusa Chrystusa wół był największą siłą pociągową

Był darzony podziwem i szacunkiem nie tylko ze względu na swoją siłę, ale także dlatego, że był on zwierzęciem ofiarnym. Jako zwierzęta juczne w czasach Chrystusa (także później), pod wierzch lub pociągowe ceniono mało wymagające osły. W czasach biblijnych były wykorzystywane głównie jako zwierzęta pociągowe i pod wierzch. Pokorne owce to pierwsze zwierzęta, które człowiek udomowił. Dostarczały nie tylko mięsa i skór, ale także mleka i wełny. Wraz z pasterzami i owcami oddać pokłon Dzieciątku przyszły także kozy. To dlatego one także znajdują się wokół stajenki.

W centrum stajenki zawsze znajduje się Święta Rodzina. Obok niej zawsze znajdują się zwierzęta: wół, osioł, baranki, czasem także kozy. Czy tak wyglądało w rzeczywiście, nie wie nikt z nas.

Dodaj komentarz